Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 90
favorite 0
comment 0
Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Tác giả: Dạ Mạn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/xin-chao-chu-tien-sinh/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 161
favorite 0
comment 0
Mỹ Nữ Tại Thượng Tác giả: Cẩm Sắt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/my-nu-tai-thuong/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 437
favorite 0
comment 0
Thần Ấn Vương Tọa Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-an-vuong-toa/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 31
favorite 0
comment 0
Nói lời yêu em Tác giả: TmNhiKhoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/noi-loi-yeu-em/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 163
favorite 0
comment 0
Ngự Lôi Tác giả: Tiêu Gia Tiểu Khanh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 79
favorite 0
comment 0
Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký Tác giả: Lạc Bút Xuy Mặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 327
favorite 0
comment 0
Hùng Bá Man Hoang Tác giả: Đạm Định Tòng Dung Đích Mỗ Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hung-ba-man-hoang/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 114
favorite 0
comment 0
Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã Tác giả: Ngoạn Ngoạn Quần Tiểu Băng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/huyen-huyen-manh-nhat-pho-ma/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 52
favorite 0
comment 0
Huyền Huyễn Võng Du Bạo Cường Lão Ba Tác giả: Trọng Độ La Lỵ Chứng Bệnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/huyen-huyen-vong-du-bao-cuong-lao-ba/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2,498
favorite 0
comment 0
Kình Thiên Kiếm Đế Tác giả: Đế Kiếm Nhất Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/kinh-thien-kiem-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,551
favorite 0
comment 0
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Tác giả: Sát Trư Đao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chung-cuc-toan-nang-hoc-sinh/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 7
favorite 0
comment 0
Ma Giới Đích Nữ Tế Tác giả: Điểm Tinh Linh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ma-gioi-dich-nu-te/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 71
favorite 0
comment 0
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Tác giả: Ân Tầm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hao-mon-kinh-mong-99-ngay-lam-co-dau/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 109
favorite 0
comment 0
Đại Vương Tha Mạng Tác giả: Hội Thuyết Thoại Trửu Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dai-vuong-tha-mang/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 99
favorite 0
comment 0
Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Tác giả: Họa Thủy https://truyen.thuvienbao.com/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 288
favorite 0
comment 0
Đích Nữ Vương Phi Tác giả: Nam Quang Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dich-nu-vuong-phi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 30
favorite 0
comment 0
Truy Tìm Ký Ức Tác giả: Đinh Mặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/truy-tim-ky-uc/
Community Texts
audio
eye 106
favorite 0
comment 0
Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/den-phu-khai-phong-lam-nhan-vien-cong-vu/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 183
favorite 0
comment 0
Tiên Luyện Chi Lộ Tác giả: Khoái Xan Điếm https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 132
favorite 0
comment 0
Thương Thiên Phách Huyết Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 45
favorite 0
comment 0
Đạo Tình Tác giả: Chu Ngọc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dao-tinh/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 107
favorite 0
comment 0
Hiền Thê Khó Làm Tác giả: Vụ Thỉ Dực Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hien-the-kho-lam/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 8
favorite 0
comment 0
Lược Thiên Ký Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/luoc-thien-ky/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 55
favorite 0
comment 0
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu! Tác giả: Hiên Viên Việt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chi-can-co-tien-ta-yeu/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 208
favorite 0
comment 0
Đặc Công Hoàng Phi Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dac-cong-hoang-phi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 78
favorite 0
comment 0
Vua Hải Tặc Tối Cao Huyền Thưởng Kim Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vua-hai-tac-toi-cao-huyen-thuong-kim/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 94
favorite 0
comment 0
Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ Tác giả: Lưu Vân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/em-gai-diu-dang-va-anh-trai-ma-quy/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 4
favorite 0
comment 0
Hiệp Khí Bức Người Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hiep-khi-buc-nguoi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 43
favorite 0
comment 0
Đóa Hồng Trong Sương Tác giả: Kiều Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/doa-hong-trong-suong/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 35
favorite 0
comment 0
Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em Tác giả: Bản Lật Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tinh-yeu-cua-anh-the-gioi-cua-em/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 135
favorite 0
comment 0
Đạo Quân Tác giả: Dược Thiên Sầu Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dao-quan/
Community Texts
audio
eye 118
favorite 0
comment 0
Ảnh Đế Thần Bí Trộm Cưới: Vợ Yêu, Tới PK Tác giả: Công Tử Diễn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/anh-de-than-bi-trom-cuoi-vo-yeu-toi-pk/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả: Ân Tầm Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bay-nam-van-ngoanh-ve-phuong-bac/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 231
favorite 0
comment 0
Siêu Cấp Cuồng Y Tác giả: Nguyệt Thần - 月神 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/sieu-cap-cuong-y/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 426
favorite 0
comment 0
Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp Tác giả: Ngã Khiếu Bài Vân Chưởng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vo-hiep-the-gioi-dai-chuyen-kiep/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 115
favorite 0
comment 0
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân Tác giả: Phượng Vân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trung-sinh-chi-ngoc-phu-quan/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 113
favorite 0
comment 0
Tình Phi Đắc Ý  Tác giả: Hạ Quảng Hàn http://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 678
favorite 0
comment 0
Tiên Hồng Lộ Tác giả: Khoái Xan Điếm https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 347
favorite 0
comment 0
Tu Luyện Cuồng Triều Tác giả: Phó Khiếu Trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-luyen-cuong-trieu/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 264
favorite 0
comment 0
Bá Hoàng Kỷ Tác giả: Đạp Tuyết Chân Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ba-hoang-ky/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 27
favorite 0
comment 0
Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn Tác giả: Phượng Quỳnh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-sac-quyen-ru-quy-y-chi-ton/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 105
favorite 0
comment 0
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực Tác giả: Tô Du Bính Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 588
favorite 0
comment 0
Thôn Thần Chí Tôn Tác giả: Độ Kiếp Đích Tiểu Bạch Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/thon-than-chi-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 246
favorite 0
comment 0
Võng Du Trở Về Đương Vú Em Tác giả: Bất Tiết Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vong-du-tro-ve-duong-vu-em/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 409
favorite 0
comment 0
Phục Thiên Thị Tác giả: Tịnh Vô Ngân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phuc-thien-thi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 335
favorite 0
comment 0
Vạn Giới Võ Thần Tác giả: Thư Cuồng Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/van-gioi-vo-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 79
favorite 0
comment 0
Ác Linh Quốc Độ Tác giả: Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/ac-linh-quoc-do/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 559
favorite 0
comment 0
Cân Cả Thiên Hạ Tác giả: ༺❉๖ۣۜĐế♛๖ۣۜTâm❉༻ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/can-ca-thien-ha/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 212
favorite 0
comment 0
Danh Môn Độc Sủng Tác giả: Hoa Đào Dẫn Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/danh-mon-doc-sung/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 208
favorite 0
comment 0
Chung Cực Đại Ma Thần Tác giả: Hiểu Uy Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chung-cuc-dai-ma-than/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 409
favorite 0
comment 0
Công Tử Điên Khùng Tác giả: Ta Là Lão Ngũ http://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Cuộc Chiến Bản Thảo Tác giả: Bản Lật Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuoc-chien-ban-thao/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 326
favorite 0
comment 0
Danh Môn Tác giả: Cao Nguyệt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/danh-mon/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 448
favorite 0
comment 0
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống Tác giả: Đông Môn Bất Khánh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-pham-khoac-lac-he-thong/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 305
favorite 0
comment 0
Cực Vũ Huyền Đế Tác giả: Cửu Nguyệt Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuc-vu-huyen-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 486
favorite 0
comment 0
Cuồng Thần Ma Tôn Tác giả: Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cuong-than-ma-ton/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 143
favorite 0
comment 0
Đào Vận Thần Giới Tác giả: Bất Thị Văn Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dao-van-than-gioi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 122
favorite 0
comment 0
Âm Dương Sách Tác giả: Bàn Diệc Hữu Đạo Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/am-duong-sach/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 311
favorite 0
comment 0
Bất Diệt Kiếm Thể Tác giả: Thập Bộ Hành Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bat-diet-kiem-the/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 651
favorite 0
comment 0
Bất Bại Thăng Cấp Tác giả: Ngưu Ngũ Hoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bat-bai-thang-cap/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 93
favorite 0
comment 0
Bách Luyện Thành Tiên Tác giả: Huyễn Vũ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/bach-luyen-thanh-tien/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 18
favorite 0
comment 0
Buông Ra Em Phù Thủy Kia Tác giả: Nhị Mục Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/buong-ra-em-phu-thuy-kia/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 222
favorite 0
comment 0
Cấm Kỵ Chi Luyến Tác giả: Phó Tráng Tráng Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/cam-ky-chi-luyen/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 1,284
favorite 0
comment 0
Chí Tôn Kiếm Hoàng Tác giả: Nửa bước tang thương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/chi-ton-kiem-hoang/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 485
favorite 0
comment 0
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song Tác giả: Đạo Thảo Dã Phong Cuồng - 稻草也疯狂 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/he-thong-thien-tai-vo-song/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 235
favorite 0
comment 0
Hải Tặc Chi Vô Hạn Điểm Kỹ Năng Tác giả: Cặn Bã Phi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hai-tac-chi-vo-han-diem-ky-nang/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 563
favorite 0
comment 0
Nạp Thiếp Ký Tác giả: Mộc Dật https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,737
favorite 0
comment 0
Chúa Tể Chi Vương Tác giả: Khoái Xan Điếm https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 933
favorite 0
comment 0
Đường Chuyên Tác giả: Kiết Dữ 2 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/duong-chuyen/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 182
favorite 0
comment 0
Đô Thị Vạn Giới Lão Tài Xế Tác giả: Chanel số 18 Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/do-thi-van-gioi-lao-tai-xe/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Đoạt Hôn 101 Lần Tác giả: Diệp Phi Dạ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/doat-hon-101-lan/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 87
favorite 0
comment 0
Điên cuồng yêu em Tác giả: TmNhiKhoa Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dien-cuong-yeu-em-hoan/
Community Texts
audio
eye 51
favorite 0
comment 0
Dị Giới Gặp Gỡ Nhị Thứ Nguyên Nữ Thần Tác giả: Thán cười hồng trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/di-gioi-gap-go-nhi-thu-nguyen-nu-than/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian Tác giả: Liên Sơn Dịch Tử Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dia-phu-trong-lam-nhan-gian/
Community Texts
audio
eye 645
favorite 0
comment 0
Mau xuyên: Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký Tác giả: Ngận Thị Kiểu Tình Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/mau-xuyen-phao-hoi-nu-xung-nghich-tap-ky/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 963
favorite 0
comment 0
Linh Vực Tác giả: Nghịch Thương Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/linh-vuc/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 109
favorite 0
comment 0
Marvel: Bất Hủ Vương Tọa Tác giả: Marvel Vương Giả Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/marvel-bat-hu-vuong-toa/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 10,169
favorite 0
comment 0
Độc Tôn Tam Giới Tác giả: Lê Thiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com
Community Audio
audio
eye 191
favorite 0
comment 0
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần Tác giả: Điểm Tinh Linh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 159
favorite 0
comment 0
Điện Ảnh Thế Giới Đạo Tặc Tác giả: Bảy con Bọ Chét Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/dien-anh-the-gioi-dao-tac/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 720
favorite 0
comment 0
Diệt Thế Ma Đế Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/diet-the-ma-de/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 267
favorite 0
comment 0
Khuynh Thành Tiểu Độc Phi Tác giả: Bình Quả Trùng Tử https://truyen.thuvienbao.com/khuynh-thanh-tieu-doc-phi/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 212
favorite 0
comment 0
Hokage chi cường giả siêu cấp Tác giả: Lưu tình như nước Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hokage-chi-cuong-gia-sieu-cap/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 1,122
favorite 0
comment 0
Hoành Tảo Hoang Vũ Tác giả: Cô Đơn Địa Phi Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/hoanh-tao-hoang-vu/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 292
favorite 0
comment 0
Luyện Kim Cuồng Triều Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/luyen-kim-cuong-trieu/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 368
favorite 0
comment 0
Vũ Thần Thiên Hạ Tác giả: Vũ Phong Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-than-thien-ha/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 724
favorite 0
comment 0
Vũ Thần Không Gian Tác giả: Phó Khiếu Trần Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-than-khong-gian/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 21
favorite 0
comment 0
Vũ Trụ Tối Cường Tạo Thần Hệ Thống Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/vu-tru-toi-cuong-tao-than-he-thong/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 2,768
favorite 0
comment 0
Vũ Cực Thiên Hạ Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu https://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 322
favorite 0
comment 0
Tuyệt Thế Võ Đế Tác giả: Thác Bạt Lưu Vân Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tuyet-the-vo-de/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Thần Huyết Chiến Sĩ Tác giả: Ngân Sương Kỵ Sĩ Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/than-huyet-chien-si/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 725
favorite 0
comment 0
Thế Giới Hoàn Mỹ Tác giả: Thần Đông Xem thêm tại http://truyen.thuvienbao.com
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 93
favorite 0
comment 0
Tận Thế Biên Giới Tác giả: Thần Nhiên Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tan-the-bien-gioi/
Community Audio
by thuvienbao
audio
eye 105
favorite 0
comment 0
Phúc Trạch Hữu Dư Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh https://truyen.thuvienbao.com/phuc-trach-huu-du/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 598
favorite 0
comment 0
Phù Hoàng Tác giả: Tiêu Cẩn Du Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/phu-hoang/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 164
favorite 0
comment 0
Quật Khởi Chư Thiên Tác giả: Đông Nhật Chi Dương Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/quat-khoi-chu-thien/
Community Texts
audio
eye 117
favorite 0
comment 0
Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh Tác giả: Hội Ma Pháp Đích Tiểu Trư Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-tay-du-chi-te-thien-dai-thanh/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 305
favorite 0
comment 0
Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn Tác giả: Lão Ưng Cật Tiểu Kê Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/trong-sinh-chi-tai-nguyen-cuon-cuon/
Community Texts
by thuvienbao
audio
eye 222
favorite 0
comment 0
Tu Tiên Cao Thủ Tái Chiến Đô Thị Tác giả: Phong Cuồng Tiểu Cường Thực hiện: thư viện báo https://truyen.thuvienbao.com/tu-tien-cao-thu-tai-chien-do-thi/